Афіцыйны сайт

Сельская гаспадарка

Iнфармацыя аб рэалiзацыi нормаý Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».

У адпаведнасці з рашэннем Гродзенская абласнога выканаýчага камiтэта ад 05.04.2019г. №207 «Аб зацвярджэннi пералiка» дзяржаýнае прадпрыемства «Міхалішкі» і раённае ýнітарнае прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі» ýключаны ý пералік сельгасарганізацый, якiя падлягаюць фінансаваму аздараýленню ý адпаведнасцi з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».

 
Структура
ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання Астравецкага раённага выканаýчага камітэта
(231201, г. Астравец Гродзенская вобл., вул. Кастрычніцкая, 5
ostrov@agro-grodno.by)

Пасада

Прозвішча,
Iмя,
Iмя па бацьку

Кантактны тэлефон

Першы намеснік старшыні райвыканкама  -  начальнік
ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання

Карніла
Iван Мар’янавіч

2-12-46;
факс 2-14-46

Першы намеснік начальніка ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання - начальнік аддзела арганізацыі вытворчасці

Умрыхіна
Вольга Віктараýна

2-13-46

Намеснік начальніка ýпраýлення сельскай гаспадаркі і харчавання - начальнік аддзела прагназавання, фінансавання і справаздачы ý АПК

Адула Вольга Віктараýна

2-17-73

Загадчык сектара раслінаводства

Чума
Віктар
Багданавіч

2-15-46

Намеснік начальніка аддзела арганізацыі вытворчасці - загадчык сектара жывёлагадоýлі

Ждановiч
Галіна
Леанідаýна

2-17-16

СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА
Астравецкага раёна

Аграрны сектар раёна прадстаýлены пяццю сельскагападарчымі арганізацыямі, у тым ліку камунальнымi сельскагаспадарчымi унітарнымi прадпрыемствамi «Гудагай», «Варняны», «Міхалішкі», раённым унітарным прадпрыемствам «Астравецкі саýгас «Падольскі». На тэрыторыі раёна функцыянуе 5 фермерскіх гаспадарак: «Світанак-Л»,  «Астравецкае», «Адраджэнне», «Ставы», «Руская мара». Плошча сельскагаспадарчых угоддзяý складае 51,7 тыс. га, з іх раллі – 34,2 тыс.га. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 28,6, раллі – 30,3.

Сельская гаспадарка раёна спецыялізуецца:
• у раслінаводстве на вытворчасці зерня, рапсу, цукровых буракоý, бульбы, яблык;
• у жывёлагадоýлі на вытворчасці малака, мяса буйной рагатай жывёлы і мяса свінняý.

Вытворчасцю прадукцыі жывёлагадоýлі займаюцца 56 жывёлагадоýчых фермаý, з якіх 30 малочна-таварных, а таксама комплексы па вытворчасці ялавічыны (КСУП «Гервяты») і свініны («КСУП «Варняны») якія вырабляюць больш 40 працэнтаý усяго аб’ёму мяса. На фермах утрымліваецца каля 33,1 тыс. галоý буйной рагатай жывёлы, з іх 10,1 тыс. галоý кароý.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі раёна выраблена 14023 тон малака, ад кожнай каровы надоена 1374 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 13143 тоны, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 75,8%, тлустасць малака– 3,79 %. Сярэдняя цана продажу 1 тоны малака ý заліковай вазе – 586 рублёý. Получана прыбытку ад продажу малака 1857 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 31,8 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся  і склалі 1,81 чал.-час.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года прадукцыя вырошчвання жывёлы склала 1659 тонн, у тым ліку буйной рагатай жывёлы – 1284 тоны, свіней – 375 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 599 грамы, свіней – 481 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без уліку кароý) склала 23015 галоý, свіней – 10667 галоý.

Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першы квартал 2019 года склала 14277 тыс. рублеý. Прыбытак ад рэалізацыі – 879 тыс. рублёý (за аналагічны перыяд 2017 года – 895 тыс. рублёý), рэнтабельнасць продажаý – 6,2 % (2018 год – 6,2 %). Стратных гаспадарак па прыбытку  ад рэалізацыі, а таксама па чыстаму прыбытку ý раёне няма.

Сярэднемесячная заработная плата работнікаý сельгаспрадпрыемстваý за першы квартал 2019 года склала 593,2 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 8,0 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,87, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 29,9 %.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
 ýнітарнага прадпрыемства «Гудагай»

Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Гудагай» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Гудагай») знаходзіцца ý непасрэднай блізасці ад раённага цэнтра Астравец, цэнтральная сядзіба – аграгарадок Малі. Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Гудагай» складае 11183 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 10345 га, у тым ліку 6460 га раллі, 3885 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 28,5, раллі – 30,0.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года гаспадаркай выраблена 4877 тон малака, надой на карову склаý 1984 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 4761 тон, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 88,9%, тлустасць малака – 3,86 %. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 622 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 790 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 36,4 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 1,7 чал.-час.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склала 402 тоны. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 724 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) склала 6270 галоý (+295 галоý да 2018 года).

Выручка ад реалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першы квартал 2019 года склала 4765 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 483 тыс. рублёý (за аналагічны перыяд 2018 года – 457 тыс. рублёý), рэнтабельнасць продажаý  – 10,1 % (2018 год – 9,6 %).

Сярэднеспісавая колькасць работнікаý на 01.04.2019г. склала 443 чалавек, сярэднемесячная заработная плата склала каля 763,8 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сярэднеспісавага работніка – 10,8 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і тэмпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,91, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 28,6 %.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
 ýнітарнага прадпрыемства «Варняны»

Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Варняны» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Варняны») займае цэнтральную частку Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба – аграгарадок Варняны. Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Варняны» складае 13496 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 12355 га, у тым ліку 8890 га раллі, 3365 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 30,7, раллі – 31,7.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года гаспадаркай выраблена 2314 тон малака. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 1966 тон. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 520 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 70 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 7,3 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 2,38 чал.-час.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года прадукцыя вырошчвання жывёлы склала 540 тон, у тым ліку буйной рагатай жывёлы – 165,1 тоны, свіней – 374,9 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 417 грам, свіней – 481 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) склала 4018 галоý, свіней – 10667 галов.

Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першы квартал 2019 года склала 2822 тыс. рублёý.

Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-сакавік 2019 года склала 460 чалавек, сярэднемесячная заработная плата – 514,2 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сярэднеспісавага работніка – 6,1 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,77, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі  ý ФСАН) ý выручцы – 33,2%.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
 ýнітарнага прадпрыемства «Гервяты»

Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Гервяты» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Гервяты») займае паýднёвую частку Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба – аграгарадок Гервяты. Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Гервяты» складае 13144 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 12047 га, у тым ліку 7837 га раллі, 4210 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 30,1 раллі – 32,0.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года гаспадаркай выраблена 3471 тон малака, надой на карову склаý 1555 кг. Рэализавана малака ý заліковай вазе 3200 тон, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 98,3 %, тлустасць малака– 3,74 %. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 607 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 621 тыс. рублеý, узровень рэнтабельнасці малака – 47,0 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 0,90 чал.-час.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склалала 488 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 725 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) склала 7214 галоý (+126 галоý да 2018 года).

Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першы квартал 2019 года склала 3929 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 363 тыс. рублёý (за аналагічны перыяд 2018 года – 317 тыс. рублёý), рэнтабельнасць продажаý –9,2 % (2018 год – 8,2 %).

Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-сакавік 2019 года склала 389 чалавек, сярэднемесячная заработная плата – 649,4 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 10,1 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка i темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,89, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 26,1 %.

Кароткая характарыстыка камунальнага сельскагаспадарчага
 ýнітарнага прадпрыемства «Міхалішкі»

Камунальнае сельскагаспадарчае ýнітарнае прадпрыемства «Міхалішкі» (далей – дзяржаýнае прадпрыемства «Міхалішкі») знаходзіцца ý паýночна-заходняй частцы Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба аграгарадок Міхалішкі - ý 30 кіламетрах ад раённага цэнтра і ý 40 км ад чыгуначнай станцыі.

Агульная зямельная плошча дзяржаýнага прадпрыемства «Міхалішкі» складае 11698 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 9033 га, у тым ліку 5319 га раллі, 3714 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 25,3, раллі – 27,7.

У адпаведнасці з рашэннем Гродзенская абласнога выканаýчага камiтэта ад 05.04.2019г. №207 «Аб зацвярджэннi пералiка» дзяржаýнае прадпрыемства «Міхалішкі» ýключаны ý пералік сельгасарганізацый, што падлягаюць фінансаваму аздараýленню ý адпаведнасцi з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».

Платаздольнасць прадпрыемства характарызуецца наступнымі паказчыкамі:
• каэфіцыент бягучай ліквіднасці, што характарызуе агульную забяспечанасць суб’екта гаспадарання кароткатэрміновымі актывамі для пагашэння кароткатэрміновых абавязанняý на 31.03.2019 г. – 0,7 (пры нарматыве не меньш – 1,5);
• каэфіцыент забяспечаннасці ýласнымі сродкамі, што характарызуе наяýнасць у суб’екта гаспадарання ýласных звароткавых сродкаý, патрэбных для яго фінансавай устойлівасці на 31.03.2019 г. – мінус 0,43 (пры нарматыве не меньш 0,2);
• каэфіцыент забяспечанасці абавязанняý актывамі, што характарызуе здольнасць суб’екта гаспадарання разлічвацца па сваіх абавязках, на 31.03.2019 г. – 0,64 (пры нарматыве не больш 0,85).

Неплатаздольнасць набывае устойлiвы характар.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года гаспадаркай выраблена 1344 тоны малака, надой на карову склаý 860 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 1256 тоны. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 533 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 160 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 31,4 %. Выдаткі працы на 1 цэнтнер малака склалі 3,40 чал.-час.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склалала 107 тон. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 424 грам. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) склала 2625 галоý.

Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першы квартал 2019 года склала 1135 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 8 тыс. рублёý, рэнтабельнасць продажаý – 0,7 %.

Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-сакавік 2019 года саставіла 236 чалавек, сярэднемесячная заработная плата – 470,6 рублі, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 7,8 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 0,81, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 40,1 %.

Кароткая характарыстыка раённага
 ýнітарнага прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі»

Раённае ýнітарнае прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі» (далей – РУП «Астравецкі саýгас «Падольскі») знаходзіцца ý паýднёва-усходняй частцы Астравецкага раёна. Цэнтральная сядзіба знаходзіцца ý аграгарадку Рытань у 35 кіламетрах ад раённага цэнтра і ý 40 км ад чыгуначнай станцыі.

Агульная зямельная плошча РУП «Астравецкі саýгас «Падольскі» складае 9074 га.  З іх сельскагаспадарчых угоддзяý 7950 га, у тым ліку 5662 га раллі, 2288 га лугавых угоддзяý. Бал урадлівасці сельгасугоддзяý складае 27,2, раллі – 28,7.

У адпаведнасці з рашэннем Гродзенская абласнога выканаýчага камiтэта ад 05.04.2019г. №207 «Аб зацвярджэннi пералiка» раённае ýнітарнае прадпрыемства «Астравецкі саýгас «Падольскі» ýключаны ý пералік сельгасарганізацый, што падлягаюць фінансаваму аздараýленню ý адпаведнасцi з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2 кастрычнiка 2018г. №399 «Аб фінансавым аздараýленні сельскагаспадарчых арганізацый».

Платаздольнасць прадпрыемства характарызуецца наступнымі паказчыкамі:
• каэфіцыент бягучай ліквіднасці, што характарызуе агульную забяспечанасць суб’екта гаспадарання кароткатэрміновымі актывамі для пагашэння кароткатэрміновых абавязанняý на 31.03.2019 г. – 0,78 (пры нарматыве не меньш 1,5);
• каэфіцыент забяспечаннасці ýласнымі сродкамі, што характарызуе наяýнасць у суб’екта гаспадарання ýласных звароткавых сродкаý, патрэбных для яго фінансавай устойлівасці на 31.03.2019 г. – мінус 0,29 (пры нарматыве не меньш 0,2);
• каэфіцыент забяспечанасці абавязанняý актывамі, што характарызуе здольнасць суб’екта гаспадарання разлічвацца па сваіх абавязках на 31.03.2019 г. – 0,51 (пры нарматыве не больш 0,85).

Неплатаздольнасць набывае устойлiвы характар.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года гаспадаркай выраблена 2017 тон малака, надой на карову склаý 1117 кг. Рэалізавана малака ý заліковай вазе 1961 тон, у тым ліку вышэйшым гатункам і гатункам «Экстра» – 95,6%, тлустасць малака – 3,91%. Сярэдняя цана рэалізацыі 1 тоны малака ý заліковай вазе – 565 рублёý. Атрымана прыбытку ад рэалізацыі малака 216 тыс. рублёý, узровень рэнтабельнасці малака – 24,2 %. Выдаткі працы  на 1 цэнтнер малака знізіліся і склалі 2,00 чал.-час.

За перыяд студзень-сакавік 2019 года прадукцыя вырошчвання буйной рагатай жывёлы склалала 122,3 тонн. Сярэднесутачнае прыбаýленне буйной рагатай жывёлы склала 441 грама. Пагалоýе буйной рагатай жывёлы (без заліку кароý) склала 2888 галоý.

Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг за першы квартал 2019 года склала 1626 тыс. рублёý. Прыбытак ад рэалізацыі – 22 тыс. рублёý, рэнтабельнасць продажаý – 1,4 %.

Сярэднеспісавая колькасць работнікаý за студзень-сакавік 2019 года саставіла 255 чалавек, сярэднемесячная заработная плата – 466,9 рублёý, выручка ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг на аднаго сяреднеспісавага работніка – 6,4 тыс. рублёý, каэфіцыент суадносін темпаý росту выручкі на аднаго работніка і темпаý росту сярэднемесячнай заработнай платы – 1,01, удзельная вага фонду заработнай платы (з адлічэннямі ý ФСАН) ý выручцы – 30,1 %.

Назва гаспадаркі

Адрас

Прозвішча,
Iмя,
Iмя па бацьку кіраýніка гаспадаркі

нумары тэлефонаý

кіраýнік

дыспетчар

факс

Дзяржаýнае прадпрыемства «Гудагай»

231235
аг. Малі

Садоýскі Эдуард Iванaвiч

33-9-01

35-3-86

33-9-00

Дзяржаýнае прадпрыемства «Варняны»

231220
аг.Варняны

Сачко
Руслан
Мiкалаевiч

72-5-27

71-7-34

71-5-66

Дзяржаýнае прадпрыемства «Гервяты»

231213
аг. Гервяты

Жданаý
Iгар Уладзiмiравiч

72-9-82

73-6-91

73-5-98

 Дзяржаýнае прадпрыемства «Мiхалiшкi»

231230
аг.
Мiхалiшкi

Паýлоýскi
Аляксей
Мiхайлавiч

75-8-45

75-8-47

75-8-40

РУП
«Астравецкi саýгас
«Падольскi»

231233
аг. Рытань

Кiрпа Дзянiс Валерיевiч

36-1-75

79-4-85

79-4-86